“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899
พร้อมจำหน่ายแล้ว  "STS Handbook" คู่มือที่รวบรวมความรู้และข้อมูลทางด้านงานทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่งานสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานเจาะสำรวจดิน งานทดสอบเสาเข็ม งานทดสอบโครงสร้าง งานตรวจวัดทางวิศวกรรม
กลุ่มบริษัท เอส ที เอส จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 
กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้ร่วมออกบูธสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์
STSGroup เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดป่าทรายและหาดแหลมไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:00 – 12:30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลางชนบท ชพ.4012 จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลางชนบท ชพ.4012 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเนินเขารีสอร์ท ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และโดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการฟื้นฟู บูรณะ และปรังปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดทรายเทียม ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
" ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่หาดเจ้าสำราญ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น "