กลุ่มบริษัทเอส ที เอส ขอชวนทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีขึ้น
เนื่องจากปัญหาของจำนวนขยะพลาสติกสร้างผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม ท้องทะเล และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นจึงเป็นเหตุให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างร่วมรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างแพร่หลาย
ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนัก และรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์นี้ โดยผลิตถุงผ้าและกระเป๋าเก็บความร้อนเย็น STS เป็นของขวัญสำหรับส่งมอบให้แก่ลูกค้าของเราในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
อย่าลืมหันมาใส่ใจโลก ช่วยกันลดขยะจากถุงพลาสติก ด้วยการพกถุงผ้ากันนะคะ