ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังไฟล์แนบ