ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวประจวบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 ณ. ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังไฟล์แนบ