“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899

Call for Support

02 - 270 - 8899

Our Services Hours: Monday to Friday

08:30 - 17:30

Line Official Account

:@STSGROUP

NEWS

STSGroup เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

STSGroup เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

23/09/21

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดบ้านอันเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น.

20/08/21

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 3 พื้นที่ชายหาดป่าทรายและหาดแหลมไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:00 – 12:30 น.

20/08/21

VIEW ALL +