“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899

Call for Support

02 - 270 - 8899

Our Services Hours: Monday to Friday

08:30 - 17:30

Line Official Account

:@STSGROUP

NEWS

กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่แคมป์คนงาน

กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่แคมป์คนงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอส ที เอส สำนักงานใหญ่ ประดิพัทธ์ 14

02/08/21

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบ้านผาแดง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบ้านผาแดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น."

18/07/21

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 " โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลบางปู

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 " โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

18/07/21

VIEW ALL +