“ The Leader in Engineering Service Consultants ”

  • 02 270 8899
กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่แคมป์คนงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอส ที เอส สำนักงานใหญ่ ประดิพัทธ์ 14
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบ้านผาแดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น."
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 " โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง (รูปปั้นพระสิวลี) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพื้นที่ชายฝั่งบ้านหนองทองดี1 ถึงบ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1พื้นที่ชายฝั่งบริเวณถนนเลียบชายหาดบ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
“ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2" โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดบางศิลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวประจวบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะหลักรีสิร์ท โรงแรม-รีสอร์ท เกาะหลัก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่  โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดบางสัก วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมงู วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.30 -17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่