“ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบ้านผาแดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

Meeting  ID : 913 3253 5940         Passcode : 230139  ”