ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์