ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งหาดสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์