กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่แคมป์คนงาน
 

กลุ่มบริษัท เอส ที เอส โดยคุณภาณุ ทรงไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่แคมป์คนงานบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19 โดยมีตัวแทนจากบริษัท ช.การช่าง และ บริษัท ซีฟโก้ เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เอส ที เอส สำนักงานใหญ่ ประดิพัทธ์ 14
กลุ่มบริษัท เอส ที เอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของต่าง ๆ ที่มอบให้ในครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นี้