STSGroup เปิดรับสมัครพนักงาน

>พนักงานทดสอบ 8 อัตรา
คุณสมบัติ
•เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
•ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ปวส. /ไม่จำกัดสาขา
•มีความขยัน อดทน มีวินัย และความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
รายละเอียดงาน
•ทำงานภาคสนาม (ออกต่างจังหวัดได้)
**หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
•รับงานทดสอบตามที่หัวหน้ามอบหมาย

 
>เจ้าหน้าที่สอบราคา 1 อัตรา
คุณสมบัติ
•ไม่จำกัดเพศและอายุ
•วุฒิการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี / ไม่จำกัดสาขา
•มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
รายละเอียดงาน
•ค้นหา/สำรวจข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์และผู้รับจ้างงานต่างๆ
• ต่อรองราคาแต่ละรายเพื่อนำมาเปรียบเทียบ
• คัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ค้า(vender) ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
• ประเมินผู้ค้าประจำช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนด
• ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจ้างและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
>เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ
•เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
•วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
รายละเอียดงาน
•บันทึกบัญชีด้านรายจ่ายในรูปแบบของเงินสดย่อยของบริษัท
• บันทึกบัญชีด้านรายจ่ายประเภทเงินทดรองจ่ายของบริษัท
• บันทึกบัญชีด้านจ่าย (AP)
• จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
• หน้าที่งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
ติดต่อ : คุณอรวรา (เจ้าหน้าที่บุคคล)
บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
196/8-12 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2708899 ต่อ 232 หรือ 080-042-8890
E – Mail : S[email protected]
Line ID : hr_sts
“มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ”