เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณเสาวนี ทรงไพบูลย์ และคุณภาณุ ทรงไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เอส ที เอส ร่วมเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการถวายภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทานแด่พระสงค์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน
 
ภายหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารบุฟเฟต์ เลี้ยงพนักงานทุกคนในมื้ออาหารกลางวัน โดยมีพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอ